Verloop BIG-registraties over 5 jaar

Toe- en afname aantal geregistreerde zorgverleners

Toe- en afname aantal geregistreerde zorgverleners
KalenderjaarTotaal BIG-geregistreerde zorgverleners
2016356010
2017356030
2018350974
2019335397
2020346715

De invoering van de periodieke registratie voor iedere beroepsgroep heeft een opschoning van het BIG-register met zich mee gebracht. Beroepsbeoefenaren die hun beroep niet meer uitoefenen en dus bewust geen aanvraag voor herregistratie doen of diegenen die niet langer voldoen aan de in de Wet BIG gestelde eisen worden doorgehaald in het BIG-register.

Bron: CIBG Brontabel als csv (119 bytes)

Toe- en afname aantal geregistreerde zorgverleners per beroepsgroep

Toe- en afname aantal geregistreerde zorgverleners per beroepsgroep
Beroepsgroep20162017201820192020
Apothekers70455320539255745769
Arts8303885383694827139072834
Bachelor medisch hulpverlener120192
Fysiotherapeut3464436069372033442435065
GZ-psycholoog1697714116147521545316079
Orthopedagoog-generalist201
Physician assistent10581261
Psychotherapeut69474430457847854986
Tandarts1437810730109671121211564
Verloskundige40204215446142854439
Verpleegkundige188961195767204139187096194325
Totaal356010356030350974335397346715
Bron: CIBG Brontabel als csv (530 bytes)