Scholingseis verpleegkundige

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. Dit betekent dat u een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Heeft u onvoldoende werkervaring als verpleegkundige? Dan kunt u scholing volgen bij de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Bereid u wel tijdig voor. Een scholingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

PRC behaald bij Consortium Beroepsonderwijs?

Dan mag u het certificaat uploaden in uw digitale dossier op 'Mijn BIG-register'. Het BIG-register controleert de echtheid van het certificaat rechtstreeks bij Consortium Beroepsonderwijs.

PRC bij een andere scholingsinstelling behaald?

Dan moet u een gewaarmerkte kopie van het PRC per post opsturen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC);
  • een HBO-V diploma (Let op: de diplomadatum van het HBO-V diploma bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum);

In opleiding tot specialist?

U kunt dan herregistratie aanvragen op basis van werkervaring.