Scholingseis verpleegkundige

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich herregistreren door scholing. Dit betekent dat u een landelijk examen kunt doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Scholing voor herregistratie is iets anders dan reguliere bijscholing.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC);
  • een HBO-V diploma (de diplomadatum van het HBO-V diploma + 5 jaar bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum);
     

Let op: een certificaat of diploma van een gespecialiseerde verpleegkundige (vervolg)opleiding  (denk aan oncologie-, intensive care-, diabetes- of ambulanceverpleegkundige) is géén erkend bewijs van scholing voor herregistratie.  

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Voor het verkrijgen van een PRC moet u een examen afleggen. Het certificaat mag op het moment dat u herregistratie aanvraagt maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u hierom vragen. U ontvangt hier een apart bericht over.

Voorbereiden op het PRC-examen

Op de website herregistratiewetbig.nl van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs leest u hoe u zich kunt voorbereiden op het examen. Hier vindt u ook verschillende organisaties die scholingsprogramma's aanbieden. U bent niet verplicht om scholing te volgen voordat u zich aanmeldt voor het examen.

Begin op tijd

Een scholingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren.

Aanmelden voor examen

Op herregistratiewetbig.nl kunt u zich ook direct aanmelden voor het examen. 

PRC behaald bij Consortium Beroepsonderwijs?

Dan kunt u het certificaat uploaden in uw digitale dossier op 'Mijn BIG-register'. Het BIG-register controleert de echtheid van het certificaat rechtstreeks bij Consortium Beroepsonderwijs.

In opleiding tot specialist?

Vraag dan herregistratie aan op basis van werkervaring.