Herregistreren als tandarts

Als u wilt blijven werken als tandarts, dan moet u zich herregisteren in het BIG-register. U kunt zich  herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als tandarts hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader tandartsen.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Werkt u niet, of haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Meer informatie over de scholingseis.

In opleiding tot specialist of profielarts?

U doet dan een aanvraag voor herregistratie op basis van werkervaring. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van werkervaring. Zie meer informatie over herregistreren als specialist of profielarts in opleiding.

Specialistenregister

Wie staat ingeschreven bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) hoeft geen herregistratie voor het BIG-register aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen staat in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader tandartsen.

Herregistratie voor MKA-chirurgen