Herregistreren als gezondheidszorgpsycholoog

Als u wilt blijven werken als gezondheidszorgpsycholoog, dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. U kunt zich herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 3.120 uur als gezondheidszorgpsycholoog hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader gezondheidszorgpsychologen.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Werkt u niet, of haalt u de urennorm niet? Dan kunt u door scholing toch in aanmerking komen voor herregistratie.

Bent u in opleiding tot specialist? Dan kunt u een aanvraag doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing.

Meer informatie over de scholingseis.

Specialistenregister

Wie staat ingeschreven bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten hoeft geen herregistratie voor het BIG-register aan te vragen. Voor inschrijving in het specialistenregister gelden namelijk hogere eisen. Wel moet u ingeschreven blijven in het BIG-register.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen staat in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader gezondheidszorgpsychologen.

In opleiding tot specialist?

U doet dan een aanvraag voor herregistratie op basis van werkervaring. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van werkervaring. Zie meer informatie over herregistreren als specialist of profielarts in opleiding.