Machtigingsformulier BIG-registratie

Met dit machtigingsformulier kunt u iemand machtigen om voor u de volgende aanvragen in te dienen:

  • registratie in het BIG-register op grond van een Nederlands diploma;
  • herregistratie in het BIG-register;
  • registratie in het BIG-register op grond van automatische erkenning van een buitenlands diploma afgegeven in een land van de EER of Zwitserland;
  • vermelding van de voorschrijfbevoegdheid (voor verpleegkundigen) in het BIG-register met een Nederlands diploma;
  • erkenning van een diploma ouder dan 5 jaar.