AKV-toets wordt vervangen door taalcertificaten

De algemene Kennis & Vaardigheden toets (AKV-toets) is onderdeel van de BIG-erkenningsprocedure voor gediplomeerde zorgverleners met diploma behaald buiten de EU (aanvraag Verklaring van vakbekwaamheid). Na evaluatie is besloten deze toets per 1 januari 2024 uit de procedure te halen. In plaats daarvan moeten aanvragers direct bij hun aanvraag taalcertificaten van hun Nederlandse en Engelse taalvaardigheid aanleveren. De wijziging heeft een aantal voordelen. Vanaf 17 juli 2023 tot 1 januari 2024 geldt er een overgangsperiode.

De AKV-toets

De huidige AKV-toets heeft als doel te beoordelen of de aanvrager beschikt over een aantal basisvaardigheden zoals de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid om het zorgberoep uit te oefenen. Er zijn drie AKV-toetsen: één voor academische beroepen, één voor HBO-beroepen en één voor MBO-beroepen. Deze toets wordt enkel afgenomen door Taalinstituut Babel.

Taalcertificaten vooraf in plaats van AKV-toets

De afgelopen periode is in samenspraak met de Commissie Buitenslands Gediplomeerde (CBGV) de erkenningsprocedure geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is besloten om het toetsen van de taalvaardigheid via de AKV-toetsen af te schaffen. In plaats daarvan moeten aanvragers bij hun aanvraag taalcertificaten overleggen die aantonen dat zij de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid op de juiste onderdelen en het vereiste taalniveau beheersen. De taalvaardigheid moet getoetst zijn door middel van een examen op het vereiste niveau. Voor dit examen moet een voldoende zijn gehaald. Er zijn geen wijzigingen aan de vereiste taalniveaus.

Voordelen wijziging

 • De keuzevrijheid wordt vergroot. Taalcertificaten kunnen worden afgenomen door een groot aantal taalinstituten.
 • De focus van de beoordeling van de vakbekwaamheid van een zorgverlener komt meer op de inhoudelijke kant van het zorgberoep te liggen. De verwachting is dat aanvragers het erkenningsproces als relevanter en logischer zullen ervaren.
 • Aanvragers hebben meer invloed op de tijd die ze willen nemen om hun taalvaardigheden op niveau te krijgen. In de huidige situatie moet een aanvrager binnen een jaar na het indienen van aanvraag de AKV-toets afleggen. Ondanks het feit dat aanvragers vooraf wordt geadviseerd al ruim voor de aanvraag met de taalvaardigheden aan de slag te gaan, bleek in de praktijk dat dit vaak nog onvoldoende bekend was en/of gebeurde. Hierdoor haalde een deel van de aanvragers de AKV-toets niet of niet in een keer.

Eisen taalcertificaten

Bij de aanvraag van een Verklaring van vakbekwaamheid moeten taalcertificaten voor de Nederlandse en Engels taalvaardigheid worden aangeleverd. De certificaten moeten aan de onderstaande eisen voldoen:

 • Het certificaat Nederlands is behaald op basis van een examen voor lezen, schrijven, spreken en luisteren;
 • Het certificaat Engels is behaald op basis van een examen voor lezen;
 • De certificaten zijn behaald op het voor het beroep vereiste taalniveau;
 • De certificaten zijn met een voldoende behaald;
 • De certificaten zijn niet langer dan twee jaar geleden behaald.
 • Het taalcertificaat Nederlands is behaald aan een taalinstituut dat in Nederland is gevestigd. Uitzondering hierop is de toets 'Nederlands als vreemde taal' (CNaVT).

Let op! Een certificaat of bewijs van deelname aan een taalcursus is geen geldig taalcertificaat. De taalvaardigheid moet getoetst zijn door een taalinstituut en met een voldoende behaald zijn.

Waar kunnen de taalcertificaten behaald worden?

Taalcertificaat Nederlands

Taalcertificaat Engelse taalvaardigheid

Daarvoor kunt u terecht bij alle aanbieders die onderstaande officiële toetsen Engelse taalvaardigheid aanbieden:

 • IELTS;
 • Cambridge;
 • TOEFL;
 • Certificaat van een NUT-instelling.

Overgangsperiode

De AKV-toets verdwijnt officieel per 1 januari 2024 uit de procedure. Vanaf 17 juli 2023 geldt er echter al een overgangsperiode. In deze periode gelden de volgende punten:

 • De AKV-toetsonderdelen 'kennis van het NL zorgstelsel' en 'beroepsinhoudelijke uitdrukkingen' zijn vervallen per 17 juli 2023;
 • Heeft u al taalcertificaten die aan de eisen voldoen, dan worden deze per 17 juli geaccepteerd als vervanging voor de AKV-toets. Heeft u taalcertificaten, maar al betaald voor de AKV-toets en deze nog niet afgelegd, dan is restitutie mogelijk;
 • Tot 31 december 2023 blijft het mogelijk om de AKV-toetsen te doen zolang er toetsplekken beschikbaar zijn.
 • Behaalde AKV-toetsonderdelen Nederlandse taalvaardigheid en Engelse blijven ook na 1 januari 2024 geldig.
 • Voor een niet behaald onderdeel A of B van de AKV-toets (Nederlands) voor de academische beroepen, kan na 1 januari 2024 ook een deelcertificaat worden ingediend.

Heeft u op dit moment een lopende aanvraag voor een Verklaring van vakbekwaamheid en heeft u nog geen AKV-toets gedaan of deze deels gedaan? Dan ontvangt u ook een persoonlijk bericht over wat het vervallen van de AKV-toets mogelijk in uw situatie betekent. 

Vragen?

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum of stuur uw vraag naar erkenningdiploma@minvws.nl.