Spreekuur voor aanvragers erkenning buitenlands diploma

Het team Erkenning Buitenlands Diploma van het CIBG behandelt aanvragen van zorgverleners die hun buitenlandse diploma willen laten erkennen. In het kader van het verbeteren van de dienstverlening zijn er spreekuren ingevoerd voor aanvragers met een Europees diploma dat niet automatisch wordt erkend of met een diploma van buiten Europa.

Laagdrempelig persoonlijk contact

Sinds een half jaar zijn er (nu online) spreekuren voor zorgverleners die binnenkort een aanvraag willen doen om hun buitenlandse diploma te laten erkennen. Het is een persoonlijk contactmoment met een behandelaar waarin allerlei vragen gesteld kunnen worden. Denk aan, hoe ziet het proces er precies uit, hoe zit het met de documenten, hoe lang gaat duren, waar moet ik zijn om documenten te verzamelen of wat kan ik verwachten van de toetsen. Veel van deze informatie staat ook op de website (ook in het Engels), maar soms is extra uitleg toch nodig. Ook omdat veel persoonlijke situaties toch net even anders zijn dan de algemene lijn.

Zo vroeg mogelijk in het proces

Het idee komt voort uit de wens het aantal ‘in een keer goed aanvragen’ te vergroten. Er moesten te vaak aanvragen opgeschort worden en er werden heel veel vragen en antwoorden heen en weer gemaild en gebeld. Soms meerdere keren over één vraag. Dit moet toch beter kunnen was de gedachte. Van daar uit is het idee ontstaan om deze manier van persoonlijk contact aan te gaan bieden op een zo vroeg mogelijk moment in het proces. Dus eigenlijk bij voorkeur al voordat iemand een aanvraag heeft ingediend. Daar zit de meeste winst voor alle betrokkenen.

Tijd die zichzelf terugverdient

In eerste instantie kosten de spreekuren meer tijd. Maar de gedachte is dat deze extra stap vroeg in het proces, zich later dubbel en dwars terugbetaalt. Er is nu een dagdeel in de week gereserveerd voor gesprekken. In het begin was het rustig, maar nu is de belangstelling groot. De spreekuren worden nog niet zo heel lang ingezet, maar het is nu al duidelijk dat er meer aanvragen in een keer compleet zijn. Dat betekent minder brieven sturen en minder heen weer mailen en bellen. 

De grootste winst: minder teleurstelling, onduidelijkheid en frustratie

Maar de grootste winst zit in het feit dat aanvragers goed geïnformeerd aan het traject beginnen. Zij weten hierdoor veel beter waar ze aan beginnen. Minder teleurstelling, minder onduidelijkheid en daardoor minder frustratie en vragen. En daarnaast, en dat is ook belangrijk, iemand voelt zich veel beter gehoord en begrepen. Dat geeft rust in hele proces en wordt als zeer positief ervaren door de deelnemers. Ook al blijkt het diploma laten erkennen soms moeilijker dan iemand had verwacht.

Spreekuren voor Europees automatisch erkend diploma

Op dit moment zijn de spreekuren alleen voor aankomend aanvragers met een Europees diploma dat niet automatisch wordt erkend of met een diploma van buiten Europa. Volgend jaar komen er ook spreekuren voor aanvragers met een automatisch erkend diploma. 

Meer informatie of aanmelden?

Ga hiervoor naar de pagina 'Informatiebijeenkomsten en spreekuren'