Klinisch technoloog 11e nieuwe BIG-beroep

Het beroep klinisch technoloog is sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep. Na een positieve evaluatie van dit experiment wordt het beroep per 1 juli 2020 als artikel 3-beroep in het BIG-register opgenomen. De klinisch technologen worden bevoegd om een aantal van de in de wet BIG genoemde zogenaamde 'voorbehouden handelingen' zelfstandig uit te voeren en mogen de wettelijke beschermde beroepstitel van klinisch technoloog gebruiken.

De beroepsvereniging (NVvTG) heeft de leden inmiddels geïnformeerd over de aankomende BIG-registratie.

Bent u klinisch technoloog, dan kunt u per 1 april 2020 een aanvraag voor BIG-registratie indienen. Om te kunnen registreren als klinisch technoloog moet u in bezit zijn van een master diploma technische geneeskunde. Op de bigregister.nl vindt u informatie over het voorbereiden van de aanvraag en het aanvragen.