Belangrijke informatie voor registratie als orthopedagoog-generalist

Per 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in de wet BIG als een artikel 3-beroep. Bent u orthopedagoog-generalist, dan kunt u nu een aanvraag voor BIG-registratie indienen. In dit bericht leest u met welke diploma's  een registratie als OG mogelijk is. Staat u niet in het register van de NVO? Dan moet u voor uw registratie naast uw diploma nog een aanvullend getuigschrift aanleveren.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Lees de meest actuele informatie in het bericht ‘Met welke diploma’s is registreren als orthopedagoog-generalist mogelijk

Met welk diploma’s kunt u registratie als OG aanvragen?

Dit kan met één van de onderstaande diploma's:

 • doctoraal- of masteropleiding psychologie,
 • doctoraal- of masteropleiding pedagogische wetenschappen
 • doctoraal- of masteropleiding gezondheidswetenschappen

Aanleveren diploma

 • Staat uw diploma in het diplomaregister van DUO, dan wordt deze meteen tijdens het aanvragen via een directe koppeling met DUO gecontroleerd.
 • Staat uw diploma niet in het diplomaregister? Dan stuurt u na het indienen van de aanvraag een gewaarmerkte kopie op per post .

Aanvullend getuigschrift

Staat u in het register van de NVO?

Dan hoeft u naast uw diploma verder geen aanvullend bewijs of certificaat aan te leveren voor uw aanvraag. Na het ontvangen van uw aanvraag controleren wij of u staat ingeschreven in het register van orthopedagogen-generalist van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (de NVO).

Staat u niet in het NVO-register?

Dan moet u uw diploma aanvullen met een getuigenschrift/diploma van één van de onderstaande opleidingen. Stuur deze na het indienen van uw aanvraag per post op.

 • Een gewaarmerkte kopie van een diploma waaruit blijkt dat u na 1 januari 2001 één van de onderstaande vier opleidingen tot orthopedagoog-generalist heeft afgerond:

  - de RINO Zuid;
  - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad
  - de Rijksuniversiteit Groningen;
  - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.

OF

 • Een kopie van het diploma (hoeft niet gewaarmerkt te zijn) waaruit blijkt dat u een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 heeft afgerond.

Start direct uw aanvraag

Voor de aanvraag logt u in met DigiD op 'Mijn BIG-register'.