Belangrijke informatie voor registratie als orthopedagoog-generalist

Per 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in de wet BIG als een artikel 3-beroep. Bent u orthopedagoog-generalist, dan kunt u nu een aanvraag voor BIG-registratie indienen. In dit bericht leest u met welke diploma's  een registratie als OG mogelijk is. Staat u niet in het register van de NVO? Dan moet u voor uw registratie naast uw diploma nog een aanvullend getuigschrift aanleveren.

Met welk diploma’s kunt u registratie als OG aanvragen?

Dit kan met één van de onderstaande diploma's:

 • doctoraal- of masteropleiding psychologie,
 • doctoraal- of masteropleiding pedagogische wetenschappen
 • doctoraal- of masteropleiding gezondheidswetenschappen

Aanleveren diploma

 • Staat uw diploma in het diplomaregister van DUO, dan wordt deze meteen tijdens het aanvragen via een directe koppeling met DUO gecontroleerd.
 • Staat uw diploma niet in het diplomaregister? Dan stuurt u na het indienen van de aanvraag een gewaarmerkte kopie op per post .

Aanvullend getuigschrift

Staat u in het register van de NVO?

Dan hoeft u naast uw diploma verder geen aanvullend bewijs of certificaat aan te leveren voor uw aanvraag. Na het ontvangen van uw aanvraag controleren wij of u staat ingeschreven in het register van orthopedagogen-generalist van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (de NVO).

Staat u niet in het NVO-register?

Dan moet u uw diploma aanvullen met een getuigenschrift/diploma van één van de onderstaande opleidingen. Stuur deze na het indienen van uw aanvraag per post op.

 • Een gewaarmerkte kopie van een diploma waaruit blijkt dat u na 1 januari 2001 één van de onderstaande vier opleidingen tot orthopedagoog-generalist heeft afgerond:

  - de RINO Zuid;
  - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad
  - de Rijksuniversiteit Groningen;
  - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.

OF

 • Een kopie van het diploma (hoeft niet gewaarmerkt te zijn) waaruit blijkt dat u een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 heeft afgerond.


Start direct uw aanvraag

Voor de aanvraag logt u in met DigiD op 'Mijn BIG-register'.