Met welke diploma’s is registreren als orthopedagoog-generalist mogelijk

Bent u afgestudeerd als orthopedagoog-generalist, dan kunt u een aanvraag voor BIG-registratie indienen. Tot 1 juli- 2023 is er nog sprake van een overgangsperiode waarin overgangsrecht van toepassing is. Het overgangsrecht overbrugt de periode dat er nog geen of onvoldoende wettelijk aanwezen opleidingsinstellingen zijn waarvan het diploma recht geeft op de BIG-registratie. Inmiddels zijn er 5 opleidingsinstellingen aangewezen. In dit bericht leest u met welke diploma’s op dit moment een registratie als OG mogelijk is.

Dit bericht is actualiseerd op 4 november 2022

Diploma’s onder het overgangsrecht

Vanuit het overgangsrecht kan BIG-registratie worden aangevraagd met een diploma van een de onderstaande wetenschappelijk opleidingen aangevuld met een gewaarmerkte kopie van een diploma van één van de ook hieronder genoemde vier opleidingen tot orthopedagoog-generalist. Het diploma van de aanvullende opleiding moet zijn behaald tussen 1 januari 2001 en 1 juli 2023.

Diploma’s wetenschappelijke doctoraal- of masteropleidingen
 

 • Psychologie;
 • Pedagogische wetenschappen;
 • Gezondheidswetenschappen.

Diploma’s aanvullende opleidingen tot orthopedagoog-generalist

 • De RINO Zuid;
 • De Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad
 • De Rijksuniversiteit Groningen;
 • Het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.

OF

 • Een kopie van het diploma (deze hoeft niet gewaarmerkt te zijn) waaruit blijkt dat u een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) vastgesteld opleidingstraject vóór 1 juli 2023 heeft afgerond.

Diploma’s aangewezen opleidingsinstellingen

Inmiddels zijn er 5 wettelijk aangewezen opleidingsinstellingen voor het beroep orthopedagoog-generalist. Dit betekent dat met een afgeronde opleiding tot orthopedagoog-generalist aan een van deze instellingen registratie in het BIG-register mogelijk is.  

Let op! Het diploma moet wel behaald zijn ná de datum van toekenning als aangewezen opleidingsinstelling.

 • Diploma orthopedagoog-generalist behaald ná 1 april 2021 bij ‘KING Nascholing B.V 
 • Diploma orthopedagoog-generalist behaald ná 1 september 2021 bij één van onderstaande instellingen :
  • Stichting PDBO Randstad (Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad)
  • Stichting BoPP (BIG opleidingen voor Psychologen en Pedagogen. Voorheen: Stichting PDO-ggz)
  • Stichting UPO-G (Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek Groningen)
  • Stichting RINO Zuid
  • De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Met een diploma van deze opleidingen behaald ná de genoemde data is het niet meer nodig om het diploma van de wetenschappelijke vooropleiding aan te leveren bij de aanvraag. Alleen het diploma orthopedagoog-generalist volstaat in dat geval.

Aanleveren van uw diploma(‘s) bij de aanvraag

Na het indienen van uw digitale aanvraag via 'Mijn-BIG-register' stuurt u een gewaarmerkte kopie van uw diploma op per post .

De opleiding tot OG is een postmaster opleiding. Deze diploma’s worden niet in het diplomaregister van DUO opgenomen. Het is daarom niet mogelijk om bij de aanvraag gebruik te maken van de DUO-koppeling.

Alle verdere informatie over het aanvragen van een BIG-registratie vindt u ook op deze site.