Wanneer kan ik me als psychotherapeut inschrijven in het BIG-register?

U kunt zich als psychotherapeut inschrijven in het BIG-register als u voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. U moet uw diploma psychotherapie behaald hebben aan een door de minister erkende opleidingsinstelling.

U kunt zich niet registreren op basis van diploma’s behaald aan andere opleidingsinstellingen. Ook wanneer andere landen wel een Nederlands diploma erkennen dat is behaald aan een niet-erkende opleidingsinstelling.

Buitenlands diploma laten erkennen

Heeft u in het buitenland een opleiding psychotherapie gevolgd? Dan moet u eerst uw buitenlands diploma laten erkennen. Dat betekent dat wij uw diploma toetsen aan de Nederlandse opleidingseisen. Volg de Advieswijzer om te zien welke procedure voor u geldt.

Geen automatische erkenning

Binnen de Europese Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent onder andere dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.

Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat is niet verbonden met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.

Wettelijk beschermde titel

De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren. Onder een daarop gelijkende benaming valt ook de vertaling van de titel psychotherapeut in een andere taal. Zonder BIG-registratie is het dus verboden om bijvoorbeeld de titel 'psychotherapist' te voeren.