Moet ik mijn adreswijziging aan het BIG-register doorgeven?

In veel gevallen hoeft u uw adreswijziging niet aan het BIG-register door te geven. Woont u in het buitenland, dan is het soms wel nodig.

Wat in welke situatie


Woont u in nederland?

  • Uw persoonsgegevens en woonadres zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (BRP). Zijn de gegevens onjuist of onvolledig? Neem dan contact op met de gemeente waar u bent ingeschreven.

 Woont u in het buitenland en heeft u een BSN?

 Woont u in het buitenland, maar heeft u geen BSN?

  • Neem voor wijzigingen contact op met ons klantcontactcentrum.

Adressenwijzigingen via de BRP

Wij krijgen uw persoonsgegevens door via de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA). Controleert u enkele weken na uw verhuizing of uw nieuwe adres door de BRP goed is verwerkt. Dit kunt u doen door met uw DigiD in te loggen op Mijnoverheid.nl. Zodra u zich op een nieuw adres inschrijft bij de BRP, ontvangt het BIG-register uw adresgegevens weer via de BRP.

E-mailadres wijzigen

Via Mijn BIG-register controleert u of uw meest actuele e-mailadres bij ons bekend is en kunt deze zo nodig hier aanpassen.

Voorkeur aangeven: e-mail of post

U ontvangt de formele brieven rondom uw (her-)registratie van het BIG-register per e-mail of per post. U geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag. Uw e-mail wordt onafhankelijk van deze keuze soms gebruikt om aanvullende algemene informatie rondom (her)registratie aan u te sturen. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn.

Wilt u uw keuze wijzigen? Log in met uw DigiD of BIG-login bij Mijn BIG-register. In uw digitale dossier vindt u ook alle correspondentie met het BIG-register.

Iemand machtigen

U kunt ook iemand anders machtigen voor de afhandeling van uw aanvraag. De post over uw aanvraag wordt dan verzonden naar het woonadres van deze persoon. U machtigt iemand door het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen.

Een machtiging geldt vóór één aanvraag. Wanneer de aanvraag is afgehandeld, wordt de machtiging automatisch verwijderd. Alle post van het BIG-register gaat dan weer naar uw eigen woonadres.