Kan ik met een masteropleiding in de psychologie direct in Nederland aan de slag als GZ-psycholoog?

Nee, als u in Nederland wilt werken als GZ-psycholoog, dan moet u beschikken over een erkenning van uw diploma en moet u zich registreren in het BIG-register. Door de verschillen met het Nederlandse opleidingstraject is in de meeste gevallen een aanpassingsstage noodzakelijk voordat erkenning en registratie als GZ-psycholoog in Nederland mogelijk is. U kunt met een master psychologie (zoals bijvoorbeeld een Belgische master) wel direct in Nederland aan het werk als basispsycholoog. Erkenning of registratie is dan niet noodzakelijk.

Wat is in Nederland het verschil in opleiding tussen een (basis)psycholoog, GZ-psycholoog en een klinisch psycholoog?

  • Basispsycholoog: afgeronde vierjarige masteropleiding in de psychologie 
  • GZ-psycholoog: afgeronde vierjarige master psychologie met daarbij een tweejarige postmaster opleiding tot GZ-psycholoog
  • Specialisatie tot klinisch psychloog: afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog aangevuld met een vierjarige universitaire opleiding tot klinisch psychloog

Inhoudelijke verschillen

Bent u benieuwd naar de inhoudelijke verschillen tussen de Nederlandse en de meeste buitenlandse opleidingen, lees dan het document 'Inhoud opleiding tot GZ-psycholoog in Nederland' voor een globale omschrijving. 

Overweegt u met een Belgisch masterdiploma een aanvraag tot erkenning in te dienen?

Er komen zeer regelmatig erkenningsverzoeken binnen vanuit België. Veel aanvragers vragen erkenning aan als GZ-psycholoog in Nederland op basis van een masterdiploma. Hoewel de Belgische master vaak één jaar langer is dan de Nederlandse is in de meeste gevallen de conclusie dat er nog steeds wezenlijke verschillen bestaan tussen de gevolgde Belgische masteropleiding en de Nederlandse opleiding tot GZ-psycholoog.

In veel gevallen GEEN directe erkenning van het Belgische masterdiploma

Er zijn geen Belgische masterdiploma’s psychologie die automatisch worden erkend. Directe erkenning van het Belgische masterdiploma psychologie na de aanvraag komt ook niet vaak voor. In veel gevallen moet de aanvrager (op basis van EU-recht) een aanpassingsstage van enkele maanden tot enkele jaren te volgen, voordat de beroepskwalificaties kunnen worden erkend. Het is ook mogelijk om te kiezen voor het afleggen van een proeve van bekwaamheid. U wordt dan getoetst op de geconstateerde verschillen op het niveau van de eindtermen van de Nederlandse GZ-opleiding. Als u een aanvraag voor erkenning heeft ingediend, dan ontvangt u na beoordeling van uw aanvraag advies over eventueel aanpassingsstages en de proeve van bekwaamheid. 

Wanneer wel direct erkenning?

Directe erkenning is soms wel mogelijk als er naast de masteropleiding een substantiële hoeveelheid aanvullende scholing en praktijk- of beroepservaring aanwezig is waardoor de verschillen tussen de Belgische masteropleiding en de Nederlandse postmasteropleiding tot Gz-psycholoog worden gecompenseerd.

Vragen over specifieke situaties

Kan ik erkenning krijgen als GZ-psycholoog met een Nederlands masterdiploma Psychologie en een Belgische erkenning als klinisch psycholoog?

Nee, met een Belgische erkenning van uw Nederlandse diploma kunt u geen erkenning als GZ-psycholoog krijgen. Een Belgische erkenning kan niet door Nederland erkend worden. Bovendien bezit u een Nederlands diploma.

Kan ik als erkend Belgische psychotherapeut in Nederland aan het werk als GZ-psycholoog?

Nee, dat is vaak niet mogelijk. Wanneer iemand vanuit België wordt erkend als psychotherapeut in Nederland, dan wil dit zeggen dat er geen wezenlijke verschillen(meer) zijn tussen de Nederlandse opleiding (tot psychotherapeut) en de gevolgde opleiding. Dit wil niet automatisch zeggen dat er ook voldoende gronden zijn voor erkenning als GZ-psycholoog. Hiervoor gelden namelijk andere vereisten. Uit de praktijk blijkt dat ook dan vaak nog aanvullende scholing, supervisie en werkervaring nodig is.