Actualisatie BIG-register door herregistratie

In het BIG-register staan zorgverleners die actief werken in hun beroep. Met herregistratie moet de zorgverlener aantonen dat hij voldoende uren heeft gewerkt in zijn vak en/of voldoende scholing heeft gevolgd om bij te blijven in het beroep. Eind 2017 is de eerste termijn van herregistratie afgerond. Daarmee is het register opgeschoond en geactualiseerd.

Herregistratie artsen

Met de herregistratie van de artsen is ook de laatste beroepsgroep geherregistreerd. Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen herregistreerden zich eind 2013. Apothekers, tandartsen, GZ-psychologen en psychotherapeuten deden dit eind 2016. Alle zorgverleners in het BIG-register ontvangen iedere vijf jaar opnieuw een oproep voor herregistratie.
Veelvoorkomende redenen om niet te herregistreren zijn bijvoorbeeld het bereiken van de pensioenleeftijd, vertrek naar het buitenland en/of de overstap naar een ander beroep. Lees meer over herregistratie 2017

Alleen basisberoepen

Alle zorgverleners die alleen met het basisberoep geregistreerd zijn in het BIG-register moeten zich om de vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Zorgverleners die ook zijn geregistreerd in een wettelijk specialistenregister (zoals huisartsen of gynaecologen), herregistreren zich via het specialistenregister.

Herregistratie in 2018

In 2018 verloopt van ruim 175.000 zorgverleners de uiterste herregistratiedatum. Dit zijn voornamelijk verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Voor deze zorgverleners geldt dat zij tijdig een aanvraag herregistratie moeten doen als zij hun registratie in het BIG-register willen behouden. Iedereen die moet herregistreren ontvangt een halfjaar van tevoren een oproep van het BIG-register.