Herregistratierapport 2018

Dit document blikt aan de hand van cijfers terug op herregistratie 2018.  In 2018 kregen meer dan 190.000 zorgverleners de oproep om zich te herregistreren. Deze groep bestond voor het overgrote deel uit verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten.