Waar moet ik zijn met een klacht over een zorgverlener?

Als er iets misgaat tijdens de behandeling of als u niet tevreden bent, ga dan eerst in gesprek met uw zorgverlener. U kunt ook andere acties ondernemen, zoals een klacht indienen. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt.

Ga eerst in gesprek met uw zorgverlener

Misschien was er sprake van een misverstand en is uw probleem of klacht opgelost wanneer u een duidelijke uitleg krijgt. Misschien was uw zorgverlener niet zorgvuldig genoeg of maakte hij een fout. Ook dan kan een gesprek vaak een oplossing bieden.

Veel zorgverleners stellen het op prijs om te horen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent. Als uw zorgverlener weet wat er misging, kan hij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo verbetert de zorg. Niet alleen voor u maar ook voor anderen.

Klachtenregelingen

Afhankelijk van wat u met uw klacht wilt bereiken, kunt u ook nog andere stappen zetten. Organisaties in de gezondheidszorg hebben klachtenregelingen. Deze klachtenregelingen vallen niet onder de Wet BIG. Het BIG-register behandelt geen klachten over zorgverleners. U kunt ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, een geschillencommissie of een tuchtrechter.

Voor meer informatie over deze stappen, kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Meldpunt informeert u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en geeft praktische tips. Het Landelijk Meldpunt Zorg werkt nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.