Scholingseis verloskundige

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als verloskundige. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

Startassessment

Heeft u te weinig werkervaring als verloskundige? U kunt uw vaardigheden aantonen met een zogenaamd startassessment (onderzoek). Hiervoor maakt u een portfolio met EVC’s (Erkenning Verworven Competenties). De Hogeschool Rotterdam Transfergroep organiseert het startassessment. De kosten zijn ongeveer € 1.500,-.

Als blijkt dat u meer scholing nodig heeft, dan kunt u bij de verloskundige opleidingen van Maastricht, Rotterdam, Amsterdam of Groningen het scholingsplan volgen.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing geldt:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC).