Physician Assistant

Momenteel geldt er nog geen herregistratie voor physician assistants. Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle geregistreerde physician assistants hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratie datum (UHD) vastgesteld.

Beoordelingskader Physician Assistants

Pas wanneer het besluit periodieke registratie is aangepast, zal herregistratie ook voor de physician assistant gelden. In het beoordelingskader kunt u alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.

Wat vindt u allemaal in het beoordelingskader?

In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft.
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden.
  • Wat het betekent voor uw registratie als u in het buitenland heeft gewerkt (hoofdstuk 3).