Herregistreren als physician assistant

Per 1 juli 2020 geldt de herregistratieverplichting voor de physician assistant. Als u wilt blijven werken als physician assistant, dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. U kunt zich herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als physician assistant hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader physician assistants.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als physician assistant. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Meer informatie over de scholingseis.