Herregistreren als physician assistant

Per 1 juli 2020 geldt de herregistratieverplichting voor de physician assistant. Als u wilt blijven werken als physician assistant, dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. U kunt zich herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij Mijn registratie. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als physician assistant hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader physician assistants.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als physician assistant. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Momenteel is er nog geen scholingstraject voor de PA beschikbaar. Zodra er een scholingstraject is vastgesteld vindt u hier meer informatie.