Herregistreren als klinisch technoloog

Per 1 maart 2023 geldt de herregistratieverplichting voor de klinisch technoloog. Als u wilt blijven werken als klinisch technoloog, dan moet u zich herregistreren in het BIG-register. U kunt zich herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis of de scholingseis.

Uiterste herregistratiedatum

Wilt u weten wanneer u zich uiterlijk moet herregistreren? U kunt uw uiterste herregistratiedatum opzoeken bij 'Mijn BIG-register'. Log hiervoor in met uw DigiD.

Werkervaringseis

In een periode van 5 jaar moet u 2.080 uur als klinisch technoloog hebben gewerkt. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader klinisch technologen.

Meer informatie over de werkervaringseis.

Scholingseis

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als klinisch technoloog. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Meer informatie over de scholingseis.