Klinisch Technoloog

Momenteel geldt er nog geen herregistratie voor klinisch technologen. Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle geregistreerde klinisch technologen hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld.

Beoordelingskader herregistratie klinisch technoloog

Pas wanneer het besluit periodieke registratie is aangepast, zal herregistratie ook voor de klinisch technoloog gelden. In het beoordelingskader kunt u alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.