Scholingseis fysiotherapeut

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als fysiotherapeut. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

De cursus wordt georganiseerd door Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Leiden. Naast scholing bestaat de mogelijkheid om door middel van een EVC procedure vrijstellingen te krijgen. Via deze procedure kunt u aantonen dat u de competenties van de fysiotherapeut volledig beheerst. Voor meer informatie over de EVC procedure kunt u terecht bij de Hogeschool Zuyd.

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing geldt:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC).