Scholingseis fysiotherapeut

Wanneer u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich toch herregistreren door scholing. U volgt dan een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van uw beroep als fysiotherapeut. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing.

Begin op tijd

Wilt u zich herregistreren op basis van scholing? Bereid u dan tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u voor de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet.

De opleidingen en toetsen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de oorspronkelijke opleiding verzorgen. Actuele informatie over scholing vindt u op de websites van de opleidingsinstituten.

Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden en Hogeschool Zuyd organiseren de cursus Fysiotherapie BIG herregistratie. U kunt vooraf vrijstelling aanvragen voor modules van de cursus.

Voor iedere cursist bestaat er de mogelijkheid om door middel van een EVC procedure voor reeds verworven competenties vrijstelling te krijgen. Vrijstellingen worden gegeven voor een gehele module. De EVC procedure wordt uitgevoerd door Hogeschool Zuyd. Als u de EVC procedure met succes afrondt, dan krijgt u naast de EVC rapportage een Periodiek Registratie Certificaat (PRC).

Het Periodiek Registratiecertificaat (PRC)

Als u de scholing met succes afrondt, dan krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij uw herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als wij u om bewijsstukken vragen.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing geldt:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC).