Wat is er mogelijk met een buitenlands apothekersdiploma zonder BIG-registratie?

Om in Nederland als apotheker te werken moet u een BIG-registratie hebben. De Nederlandse opleiding tot apotheker verschilt vaak sterk ten opzichte van de meeste buitenlandse opleidingen tot apotheker. Hierdoor moet vaak eerst een driejarige master farmacie (vaak samen met een premaster) worden gevolgd, voordat erkenning van het diploma en vervolgens BIG-registratie mogelijk is.

Maar er zijn ook mogelijkheden om in Nederland te werken in het interessegebied van apotheker zonder BIG-registratie. Dit kunt u doen zonder de lange masterroute te volgen. Het betekent wel dat u niet het klassieke beroep van apotheker gaat uitoefenen.

Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden in het interessegebied van de apotheker:

  • Voor veel werkzaamheden die dicht tegen het werk van apotheker aanliggen is vaak geen BIG-registratie nodig. Meestal is een research master voldoende. Een research master duurt 2 jaar, een academic master, zoals de apothekersopleiding, duurt 3 jaar. Omdat de bacheloropleiding een wetenschappelijke basisopleiding is en er een groot scala aan research masters aan toegevoegd kan worden, zijn de eisen van de premaster vaak beperkter. De master farmacie is een voltijdse studie, een research master is vaak beter deeltijds in te vullen en is vaak wat flexibeler. Hiernaast is het soms mogelijk om het onderzoeksproject (deels) in te vullen op de huidige/toekomstige werkplek. Een voorbeeld is de Master drug innovation, biopharmaceutical sciences, pharmaceutical technology. Zie ook Master kiezen - Studiekeuze123
  • Voor veel taken en functies in de industrie is ook geen BIG-registratie noodzakelijk. De Nederlands Industrie Apothekers hebben een eigen website: Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers - Doelstelling (industrieapothekers.com). Via deze vereniging is het mogelijk inzicht te krijgen welke taken en functies er zijn voor industrie apothekers. Zij kunnen ook vertellen wat een verstandige weg is om aan het gewenste opleidingsniveau te voldoen. Vaak kan dat via deelopleidingen of losse cursussen. 
  • Voor allerlei werkzaamheden als QP (Qualified person), bevoegdheid om geneesmiddelen vrij te geven, zijn er veel cursussen bij de ECA. Zie website GMP Training, GMP Guidelines, GMP Trends - ECA Academy (gmp-compliance.org)
    Zij hebben ook een goede Engelstalige nieuwsbrief om up-to-date te blijven over allerlei veranderingen en trainingen t.a.v. de GMP.
  • Op LinkedIn staan veel vacatures voor apothekers en qualified persons. Hier is ook te vinden aan welke eisen iemand moet voldoen zodat u kunt kijken waar u uw profiel moet aanvullen om voor bepaalde vacatures in aanmerking te komen.
  • Het is ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor een verklaring van vakbekwaamheid als apothekersassistent. Dit is een MBO-beroep en is dus van lager niveau dan de apotheker in Nederland. De commissie apothekersassistenten zal uw diploma dan vergelijken met de Nederlandse opleiding tot apothekersassistent. De commissie zal beoordelen of u eventueel nog een aanvullende opleiding moet volgen of dat u gelijk aan het werk kunt als apothekersassistent. Indien u nog een aanvullende opleiding moet doen, zal deze korter zijn dan bij een aanvraag als apotheker.

Beroepsorganisatie voor apothekers

Voor ondersteuning van de keuzes voor ander werk als apotheker dan de openbare- en ziekenhuisfarmacie is het mogelijk gebruik te maken van het mentornetwerk van de KNMP. De KNMP is de beroepsorganisatie van de apothekers in Nederland. Zie https://www.knmp.nl/.
Toegang hiertoe is alleen te krijgen via iemand die lid is van de KNMP. De commissie kan hierbij ondersteunen.

Achtergrondinformatie

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) ziet dat de Nederlandse opleiding tot apotheker sterk verschilt ten opzichte van de meeste in het buitenland gevolgde opleidingen tot apotheker. Het curriculum in het buitenland is vrij traditioneel in vergelijking met het Nederlandse curriculum. Hierdoor ontbreken er een aantal vakken die belangrijk zijn voor het werk van de Nederlandse apotheker.

Het gaat dan om medicatiebegeleiding, farmaceutische patiëntenzorg, medicatiebeoordelingen, auditing, medicatie reviews, specifieke ICT vaardigheden en communicatie. Daarnaast zijn buitenlandse opleidingen vaak op bachelor niveau, de Nederlandse opleiding is op masterniveau en duurt 6 jaar.

Uit ervaring weten we dat de commissie door deze grote verschillen vrijwel altijd een driejarige master farmacie oplegt, vaak samen met een premaster, voordat er een Verklaring van vakbekwaamheid kan worden afgegeven. Dit is in combinatie met het erkenningstraject bij het CIBG een lange weg om te kunnen werken als apotheker in Nederland. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het daarom voor sommige in het buitenland opgeleide apothekers zinvol zijn om te kiezen voor ander werk binnen het interessegebied van apotheker.