Voorbeeldapplicatie sources

In de 'voorbeeldapplicatie sources' vindt u de broncode voor het voorbeeldprogramma. U kunt deze code gebruiken als voorbeeld voor uw eigen implementatie van de systeemkoppeling. De voorbeeldapplicatie is een eenvoudige Windows-applicatie waar de input van de webservice in kan worden opgegeven en die de resultaten toont.Het .exe-bestand bevindt zich in een Zip-bestand.