Beoordelingskader artsen

Als BIG-geregistreerde arts moet u zich iedere 5 jaar herregistreren. Het Beoordelingskader artsen helpt u bij uw aanvraag voor herregistratie.

Wat vindt u allemaal in het beoordelingskader?

In het document vindt u onder andere:

  • Uitleg over het begrip individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied (hoofdstuk 3). Informatie over hoe uren meetellen als u leiding geeft, onderzoek doet of preventieve zorgtaken heeft.
  • Welke uren meetellen wanneer u niet aan het werk bent (hoofdstuk 4). Bijvoorbeeld bij ziekte of (zwangerschaps)verlof. Maar ook hoeveel uren u als zelfstandige mag meetellen voor scholing, waarneming en bedrijfsvoering. U vindt in dit hoofdstuk ook handige rekenvoorbeelden.
  • Heeft u in het buitenland gewerkt? Wat dit betekent voor uw registratie leest u in hoofdstuk 3.