Aanvraagformulier voorschrijfbevoegdheid BIG-register buitenlands gediplomeerden

Het aanvraagformulier 'voorschrijfbevoegdheid BIG-register buitenlands gediplomeerden' is bedoeld voor verpleegkundigen met een diploma behaald in het buitenland die naast hun BIG-registratie een vermelding van hun voorschrijfbevoegdheid willen hebben. In het formulier vindt u ook een toelichting op de procedure.

Bent u nog niet als verpleegkundige in het BIG-register geregistreerd? Volg dan de Advieswijzer om te bepalen hoe u dat kunt doen.