Bijlage beroepscompetenties apothekersassistenten

De Bijlage beroepscompetenties apothekersassistenten is een verplicht onderdeel van het aanvraagformulier erkenning beroepskwalificaties en verklaring vakbekwaamheid.