Aanvraagformulier erkenning beroepskwalificaties en verklaring vakbekwaamheid

Extra informatie

Van onderstaande beroepen is bekend dat buitenlandse opleidingen bijna altijd afwijken van de Nederlandse opleidingen. Dit betekent in de praktijk dat aanvullende opleiding meestal noodzakelijk is. Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze beroepen, dan raden wij u aan eerst de extra informatie te lezen. 

Apotheker

Gezondheidszorgpsycholoog