Banner ziekenhuispersoneel in gang

BIG-nieuwsbrief december 2019

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over onderwerpen rondom het BIG-register. In deze editie aandacht voor de onderstaande onderwerpen.

Orthopedagoog-generalist BIG-beroep vanaf 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 wordt de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in de wet BIG als een artikel 3-beroep. Orthopedagoog-generalisten kunnen daarom vanaf 1 januari 2020 een aanvraag voor BIG-registratie indienen. Zij moeten hun registratieaanvraag uiterlijk voor 1 juli 2020 hebben ingediend om hun titel te mogen blijven gebruiken en hun zelfstandige bevoegdheid te behouden. Bent u orthopedagoog-generalist, dan ontvangt u via uw branchevereniging een brief met informatie over het aanvragen van de BIG-registratie.

Diploma met aanvullend bewijs nodig voor registratie

In oktober 2019 is het opleidingsbesluit voor de OG vastgesteld. In het opleidingsbesluit wordt onder andere vastgelegd met welk diploma BIG-registratie mogelijk is. Werkt u op dit moment als orthopedagoog-generalist of studeert u binnenkort af als orthopedagoog-generalist, dan kunt u met een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen aangevuld met één van de onderstaande bewijzen, BIG-registratie aanvragen.

 • Een bewijs van inschrijving in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO. Bij de beoordeling van uw aanvraag controleren wij uw inschrijving rechtstreeks bij de  NVO. U hoeft dus niks op te sturen. Deze mogelijkheid is geldig tot één jaar na inwerkingtreding van dit besluit (31 december 2020).
 • Een diploma orthopedagoog-generalist behaald tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2023 afgerond aan:
  - de RINO Zuid, of
  - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad, of
  - de Rijksuniversiteit Groningen, of
  - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.
 • Een getuigschrift waaruit blijkt dat een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 is afgerond.

Het volledige opleidingsbesluit orthopedagoog generalist (inclusief overgangsregeling) kunt u hier lezen: Besluit van 1 oktober 2019, houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Nieuwe verbeteringen BIG-(her)registratie

De afgelopen periode hebben we meerdere verbeteringen doorgevoerd waarmee het doen van aanvragen vereenvoudigd is. Eerst kwam een nieuwe versie van het online aanvraagformulier voor BIG-registratie beschikbaar. Vervolgens was ook het online aanvraagformulier voor herregistratie aan de beurt. Maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Zeer binnekort worden er daarom weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Koppeling met het diplomaregister

Voor nieuwe inschrijvingen komt er een rechtstreekse koppeling met DUO voor het aanleveren van Nederlandse diploma’s. De meeste pas afgestudeerden zien straks in het digitale aanvraagformulier op ‘mijn BIG-registratie’ direct of hun diploma is opgenomen in het diplomaregister. Als dit het geval is, dan kan het diploma geselecteerd worden en wordt het diploma rechtstreeks in het diplomaregister gecontroleerd.  De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van originele papieren diploma’s is dan voor de meeste aanvragers voorbij.

Documenten uploaden

Daarnaast wordt het mogelijk om bepaalde documenten te uploaden bij de aanvraag. Waar voorheen alle bewijsstukken voor herregistratie per post aangeleverd moesten worden, kan straks een deel van deze documenten worden geüpload in ‘Mijn BIG-register’. Documenten waarvan de echtheid via bijvoorbeeld een waarmerk moet worden vastgesteld, moeten nog wel per post worden aangeleverd. Met deze nieuwe functionaliteiten hopen wij de aanvraag voor (her)-registratie weer iets makkelijker te maken.

BIG-Cijfers: Nieuwe BIG-geregistreerde

De afgelopen zomermaanden hebben zich weer veel afgestudeerde zorgverleners ingeschreven in het BIG-register. In de maanden juni t/m september hebben we 5.480 verpleegkundigen, 894 artsen en 724 fysiotherapeuten mogen verwelkomen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar hebben zich dus in totaal 1.215 zorgverleners minder geregistreerd. Dit verschil is te verklaren doordat vorig jaar een nieuw beroep zich mocht inschrijven in het BIG-register: de physician assistant (PA) is op 1 september 2018 toegevoegd aan het BIG-register.

Meer cijfers?

Diegene met belangstelling voor meer cijfermatige feiten over het BIG-register kunnen terecht op het cijferoverzicht op onze website. Zo wordt er bijvoorbeeld elke maand een overzicht gepubliceerd van het aantal BIG-geregistreerden per beroepsgroep.

Minister Bruins: definitief een streep door wetsvoorstel BIG-II

Het wetsvoorstel BIG II is definitief van tafel. Het gesprek over functiedifferentiatie van verpleegkundigen verplaatst zich wat minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) betreft terug naar de verpleegkundigen en de werkgevers. De minister sluit hiermee aan op de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan, die na de commotie onder de verpleegkundigen over het wetsvoorstel BIG-II als verkenner was aangesteld om de wensen van de betrokken partijen te inventariseren. De bevindingen van de heer Rinnooy Kan zijn op 8 oktober 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Geen registratie als regieverpleegkundige

Het besluit van de minister betekent dat er geen verschil tussen verpleegkundigen en regieverpleegkundigen in de Wet BIG komt. Verpleegkundigen kunnen/hoeven zich dus straks niet te registreren als regieverpleegkundige. Ook de voorgestelde overgangsregeling en de verplichting tot het volgen van scholing of het afleggen van een toets gaan daarmee niet door.

Meer informatie

Lees op rijksoverheid.nl het volledige persbericht van de minister. Hier zijn ook  vragen en antwoorden over de beslissing en het wetsvoorstel BIG-II te vinden en de brief aan de Tweede Kamer over de bevindingen van de heer Rinnooy Kan.

Namens alle medewerkers van het BIG-register wensen wij u hele fijne feestdagen en een gelukkig en zorgzaam 2020!

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen