25 april wijziging endpoint (url) BIG-webservice

In maart stuurde wij u de vooraankondiging dat de url (endpoint) van de BIG-webservice http://webservices.cibg.nl/Ribiz/OpenbaarV4.asmx in april van dit jaar wordt gewijzigd. De nieuwe url wordt dan: https://api.bigregister.nl/zksrv/soap/4.
 

Datum wijziging

De wijziging van de url vindt definitief plaats op dinsdag 25 april 2023
 

Wat betekent de wijziging voor u?

  • De url moet op 25 april door u of uw ICT-leverancier worden aangepast in uw systeem (of systemen).
  • Na 25 april is de webservice alleen nog bereikbaar via de nieuwe url en niet meer via de huidige url. Er is bij deze wijziging helaas geen overgangsperiode mogelijk.
     

Vragen?

Wij hopen u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan contact met ons op via info@bigregister.nl.Met vriendelijke groet,


Het BIG-register

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen