Storing BIG-webservice verholpen

Beste gebruiker van de BIG-webservice,

U heeft op woensdag 2 juni van ons de melding ontvangen dat de BIG-webservice in verband met een storing tijdelijk is stilgelegd. Deze storing is waarschijnlijk ontstaan na de update van afgelopen donderdag 27 mei. Inmiddels zijn de problemen verholpen en is de dienstverlening op vrijdagochtend 4 juni weer opgestart.

Heeft u na 27 mei de webservice nog gebruikt voor het controleren van registraties, dan adviseren wij u deze controle voor de zekerheid nogmaals uit te voeren. Oók als de controle wel zoekresultaten opleverde. Er is namelijk gebleken dat in een enkele situatie de zoekresultaten uit die periode onjuiste gegevens bevatten.


Met vriendelijke groet,

Het BIG-register

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen