Rekenhulp herregistratie voor vrijgevestigde gz-psychologen en psychotherapeuten

Het zorgprestatiemodel (ZPM) is sinds 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Administratieve lastenverlichting is één van de grote voordelen van het ZPM. Waar voorheen bij de DBC's zowel de directe en indirecte tijd moest worden geregistreerd, hoeft dat in het ZPM niet meer. Daarmee heeft de invoering van het ZPM gevolgen voor de wijze waarop zelfstandig werkende gz-psychologen en psychotherapeuten hun werkervaring kunnen aantonen voor herregistratie in het BIG-register. Om deze zorgverleners te ondersteunen heeft het BIG-register een rekenhulp ontwikkeld.

De rekenhulp
Zowel directe als indirecte uren tellen mee voor herregistratie op basis van werkervaring. Beiden vallen in de herregistratieaanvraag onder de noemer cliëntcontacturen. Het rekenmodel berekent voor u het totaal aantal cliëntcontacturen per jaar op basis van uw gedeclareerde prestaties. Het helpt u ook te bepalen of u voldoende uren hebt gewerkt. Bij de rekenhulp zit ook een toelichting.

De rekenhulp is gebaseerd op het aantal directe en indirecte minuten die per prestatiecode door de Nederlandse Zorgautoriteit NZa zijn vastgesteld. De NZa heeft de wettelijke taak om prestaties en tarieven vast te stellen waarmee de zorg wordt betaald. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u meer informatie over de indirecte tijd en de verwerking daarvan in het ZPM.