Nieuw Specialisme SEH-arts per 1 januari 2024

De beroepsgroep van artsen kent momenteel 35 wettelijke erkende specialismen. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft eerder dit jaar besloten om het huidige profiel Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Naar aanleiding hiervan heeft het CGS bij de Minister van VWS een aanvraag ingediend om de titel Spoedeisende hulparts (SEH-arts) wettelijk te erkennen. De minister heeft een positief  besluit genomen over deze aanvraag. Daarmee wordt de SEH-arts per 1 januari 2024 wettelijk erkend als medisch specialist op grond van de Wet BIG.

Wat betekent dit voor SEH-artsen?

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is verantwoordelijk voor de beoordeling van de registratie van medisch specialisten. Dit houdt in het vaststellen of een arts voldoet aan de kwalificaties en criteria die nodig zijn om als medisch specialist of profielarts geregistreerd te worden. Staat u bij de RGS als SEH-arts geregistreerd, dan ontvangt u eind december bericht van het BIG-register over de aantekening van uw specialisme. Deze aantekening is vanaf 1 januari 2024 zichtbaar bij uw BIG-registratie. U hoeft zich hier dus niet voor te melden bij het BIG-register. Het BIG-register ontvangt deze informatie rechtstreeks van de RGS.