Voornemen wijziging op bekend maken BIG-nummer

Op 1 januari 2021 is de regelgeving gewijzigd waardoor zorgverleners verplicht zijn patiënten te informeren over hun BIG-nummer.

Het Registratiebesluit BIG geeft aan dat zorgverleners het nummer moeten vermelden via hun website (als deze er is) of via de website van de werkgever en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. Daarnaast moeten zij het nummer verstrekken wanneer iemand daar om vraagt. In verband met de coronacrisis is de handhaving op deze verplichting echter uitgesteld. Dit uitstel geldt op dit moment nog steeds.

Voornemen wijziging: alleen nog verstrekken op verzoek

De Minister heeft nu laten weten het voornemen te hebben om de wet op dit punt opnieuw te willen wijzigen. Na de wijziging zou het alleen nog verplicht zijn om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken. Het verplicht vermelden van het BIG-nummer bij de naam op de website en in de e-mail ondertekening zou dan worden geschrapt. De belangrijkste reden hiervoor is dat het na tijden van intense crisiszorg niet de bedoeling is zorgverleners opnieuw te belasten met extra administratieve lasten.

Op dit moment is de wijziging van de wet nog niet definitief. Ook de datum waarop de voorgenomen wijziging in moet gaan, is nog niet vastgesteld. Tot er duidelijkheid is, blijft het eerder genomen besluit van de minister tot uitstel op de handhaving van de verplichting het BIG-nummer te vermelden van kracht.

Bekijk de brief van Minister Kuipers aan de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet BIG.