Brief minister over mogelijkheden vergroten inzet zorgpersoneel

Met het toenemende aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen is de druk op de zorg en de zorgprofessionals weer toegenomen. In de stand van zaken COVID-19 brief van 14 december brief benadrukt de minister daarom dat er binnen de grenzen van de Wet BIG en de Wkkgz veel mogelijk is om de inzet van zorgpersoneel te vergroten.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel.

IGJ: ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren 

In de brief staat onder andere dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dit beeld van de minister deelt. De inspectie benadrukt dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg of ondersteunende inzet op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Het is ook niet nodig om de Inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen. De eindverantwoordelijke zorgbestuurder moet wel altijd hoogte zijn van de wijze waarop de zorg (tijdelijk) is georganiseerd. De Inspectie is beschikbaar voor bestuurders om met hen van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en is hiervoor bereikbaar via Meldpunt IGJ, telefoonnummer 088 - 120 5000.

Werken onder verlengde arm constructie 

Een van de mogelijkheden die de wet biedt is het werken onder de verlengde armconstructie. Niet-BIG-geregistreerde zorgprofessionals kunnen op deze manier onder toezicht van een zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde voorbehouden handelingen uitvoeren. Vaccineren (injecteren) is zo’n voorbehouden handeling. Het is op deze manier dus mogelijk om bijvoorbeeld niet-BIG-geregistreerde verpleegkundigen in te zetten in de boostercampagne. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat zij voldoende bekwaam moeten zijn om te vaccineren. Toetsing van de bekwaamheid vindt plaats door de medisch eindverantwoordelijke van de regionale GGD. 

Tijdelijke maatregelen sinds maart 2020

Ook wijst de minister in de brief nogmaals op de twee tijdelijke BIG-maatregelen die in maart 2020 zijn genomen om het zorgpersoneel te ontlasten en de continuïteit van zorg te blijven borgen. 

Voormalig artsen en verpleegkundigen zelfstandig inzetten 

Allereerst is samen met de representatieve beroepsverenigingen en de Inspectie een kader met voorwaarden opgesteld om tijdelijk voormalig artsen en verpleegkundigen weer zelfstandig in te kunnen zetten. Concreet betekent dit dat voormalig verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van ná 1 januari 2016 en voormalig artsen met een verlopen BIG-registratie van ná 1 januari 2018 onder bepaalde voorwaarde tijdelijk weer aan het werk kunnen in hun beroep zonder BIG-registratie. Lees meer over de voorwaarden

Uitstel herregistratieverplichting

Ten tweede is de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren uitgesteld tot nader order. Hiermee wordt voorkomen dat de artikel 3 BIG-geregistreerde zorgprofessionals in deze noodsituatie uit het BIG-register worden gehaald en daardoor hun bevoegdheden verliezen. Ook voorkomt het dat zij in deze tijd worden belast met uitstelbare administratieve lasten.