Einde overgangsperiode Brexit, automatische erkenning nog mogelijk tot 1 januari 2021

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Het Europese Parlement en de lidstaten moeten nog wel instemmen met het akkoord. Er zijn in het akkoord geen afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de erkenning van diploma’s behaald in de het VK na 31 december. Het VK wordt daarom vanaf 1 januari 2021 gezien als derde land. Dit betekent onder andere dat zorgverleners met een diploma uit het VK niet langer in aanmerking komen voor de snelle automatische erkenning procedure.

Automatische erkenning nog mogelijk tot 1 januari 2021

Tot en met 31 december 2020 zijn de EU-regels en wetten nog van kracht voor het Verenigd Koninkrijk.

Bent u arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige met een nog niet erkend diploma behaald in de het VK en wilt u mogelijk in de toekomst in Nederland in uw beroep gaan werken, vraag dan voor nog vóór 31 december erkenning aan.

Aanvragen ná 31 december

Zolang er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over beroepskwalificaties, moet vanaf 1 januari 2021 bij een aanvraag voor erkenning van het diploma behaald in het VK eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Dit geldt ook als er een aanvraag wordt gedaan met een diploma afgegeven vóór 1 januari 2021. Lees meer over de procedure Verklaring vakbekwaamheid.

Mogelijk worden er in de toekomst tussen de EU en VK nog aparte afspraken gemaakt over de voorwaarden die gelden en de eisen die gesteld worden aan de erkenning van de kwalificatie. Tot die tijd gelden bovenstaande procedure. 

Afgegeven erkenningen blijven geldig

Erkenningen van buitenlandse diploma’s, die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven, blijven ook na afloop van die overgangsperiode in stand.

Betekenis Brexit voor zorgverleners en werkgevers

Hieronder vindt u een overzicht van diverse situaties en wat de Brexit na afloop van de overgangsperiode op 31 december in die gevallen betekent.

U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. De vóór 31 december 2020 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt (mogelijk) met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische erkenning van Britse diploma`s voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige vervalt na 31 december 2020. Dat betekent dat deze zorgverleners met een Brits diploma in deze beroepen vanaf dan geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend. Voor de andere BIG-beroepen geldt deze snelle erkenningsprocedure nu ook al niet.

Na 31 december 2020 vindt bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst vakinhoudelijke beoordeling plaats. Hiervoor moet een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV) worden afgelegd. Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze procedure kost meer tijd en is duurder.

Erkenning aanvragen vóór 31 december 2020

Heeft u een diploma behaald in het VK en bent u van plan om in de toekomst in Nederland in uw beroep te werken, dan raden wij u aan om nog vóór 31 december 2020 een erkenning van uw diploma aan te vragen. Is uw diploma erkend, dan blijft deze erkenning ook na 1 januari 2021 geldig.

Alle aanvragen voor automatische erkenning die zijn ingediend vóór 1 januari 2021, vallen nog onder de afspraken uit de overgangsperiode. Ook wanneer de aanvraag op 1 januari 2021 nog niet (volledig) is afgehandeld en u de erkenning nog niet binnen hebt. Zodra u aan alle eisen voor registratie voldoet, kunt u met de erkenning van uw diploma uw BIG-registratie aanvragen.

U werkt op dit moment met een Nederlands diploma in het VK

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U wilt met een Nederlands diploma na afloop van de overgangsperiode in het VK gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet waarschijnlijk de in het VK geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het VK te raadplegen.

U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

Er verandert niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór 31 december 2020 afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

U wilt na afloop van de overgangsperiode zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische erkenning voor de beroepen arts, apotheker, tandarts, verloskundige en verpleegkundige is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat zorgverleners met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

Vanaf 1 januari 2021 moeten bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen ook nog een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd, waardoor het dus langer kan duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Brexit Zorg Informatie Punt

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Dan kunt u uw vraag mailen naar het Brexit Zorg Informatie Punt. Of bel naar: 088-370 07 99 (maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur). Het Brexit Zorg Informatie Punt is het informatiepunt van samenwerkende overheidsorganisaties op het gebied van zorg.