Orthopedagoog-generalist per 1 januari 2020 nieuw BIG-beroep

Per 1 januari 2020 wordt de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in de wet BIG als een artikel 3-beroep. Orthopedagogen-generalist kunnen daarom vanaf 1 januari 2020 een aanvraag voor BIG-registratie indienen.

De informatie in dit bericht is niet meer actueel. Lees de meest actuele informatie in het bericht ‘Met welke diploma’s is registreren als orthopedagoog-generalist mogelijk

Zij moeten hun registratieaanvraag uiterlijk voor 1 juli 2020 indienen om hun titel te mogen blijven gebruiken en hun zelfstandige bevoegdheid te behouden. Bent u orthopedagoog-generalist, dan ontvangt u via uw branchevereniging een brief met informatie over het aanvragen van de BIG-registratie.

Met welke diploma's en bewijzen is registratie mogelijk?

In oktober 2019 is het opleidingsbesluit voor de OG vastgesteld. In het opleidingsbesluit wordt onder andere vastgelegd met welk diploma BIG-registratie mogelijk is. Werkt u op dit moment als orthopedagoog-generalist of studeert u binnenkort af als orthopedagoog-generalist, dan kunt u met een doctoraal- of masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen aangevuld met één van de onderstaande aanvullingen, BIG-registratie aanvragen.

 • Een bewijs van inschrijving in het register van orthopedagogen-generalist van de NVO. Bij de beoordeling van uw aanvraag controleren wij uw inschrijving rechtstreeks bij de  NVO. U hoeft dus niks op te sturen. De mogelijkheid om te registeren op basis van deze aanvulling, is geldig tot één jaar na inwerkingtreding van dit besluit (31 december 2020).
 • Een diploma orthopedagoog-generalist behaald tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2023 afgerond aan:
  - de RINO Zuid, of
  - de Postdoctorale Beroepsopleiding Orthopedagogiek Randstad, of
  - de Rijksuniversiteit Groningen, of
  - het opleidingsinstituut Postmasteropleidingen binnen de Psychologie en de Orthopedagogiek te Groningen.
 • Een getuigschrift waaruit blijkt dat een door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen vastgesteld opleidingstraject vóór 1 januari 2023 is afgerond.

Het volledige opleidingsbesluit orthopedagoog generalist (inclusief overgangsregeling) kunt u lezen in het besluit van 1 oktober 2019.