Welke werkzaamheden mag ik verrichten tijdens mijn aanvraag erkenning buitenlands diploma?

Heeft u een aanvraag gedaan voor erkenning van uw buitenlandse diploma? Zolang u nog niet in het BIG-register staat ingeschreven, mag u in Nederland werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde zorgverlener of een zorgverlener die de opleidingstitel mag voeren.

Zonder BIG-registratie bent u niet bevoegd om zelfstandig uw beroep uit te oefenen in Nederland. De bevoegde zorgverlener bij wie u werkt kan u alle werkzaamheden laten verrichten die bij uw beroep horen. Hij of zij is daarvoor verantwoordelijk en hij of zij moet ook nagaan of u dat kunt.

Daarnaast moet hij of zij ook controleren of u dat goed doet. Uw positie is vergelijkbaar met iemand die in Nederland in de eindfase van de opleiding zit en stage loopt.