Resultaten toegankelijkheidsonderzoek mijn.bigregister.nl augustus 2020

Onderzoeksresultaten van een onderzoek uitgevoerd door Cardan Technobility naar de toegankelijkheid van mijn.bigregister.nl.