Beoordelingskader physician assistant

Als BIG-geregistreerde physician assistant moet u zich straks iedere 5 jaar herregistreren. In het beoordelingskader kunt u alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.