Internetconsultatie vereenvoudiging beroepenstructuur van psychologische beroepen verlengd

Op 29 januari 2024 is de internetconsulatie over het wetsvoorstel tot wijziging van de beroepenstructuur van de psychologische beroepen in de Wet BIG gestart. De consultatie zou worden gesloten op 26 februari, maar is verlengd tot 11 maart 2024. Het doel van het wetsvoorstel is om de beroepenstructuur te verduidelijken zodat patiënten en verwijzers sneller de juiste behandelaar kunnen vinden.

Voorgesteld wordt om één breed basisberoep voor de psychologische zorg te creëren: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de Kinder- en Jeugdpsychologen NIP samengebracht.

Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog samen in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut.

Het wetsvoorstel brengt geen wijzigingen aan in andere beroepen in de Wet BIG, zoals de orthopedagoog-generalist, psychiater en klinisch neuropsycholoog.

Ideeën over het wetsvoorstel?

Via internetconsultatie kan iedereen ideeën over de voorgenomen wijziging doorgeven. De consultatie sluit op 11 maart 2024. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt het voorstel eventueel aangepast. De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe beroepenstructuur is 1 januari 2026.

In het nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.