VWS publiceert uitleg over het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen

Sommige handelingen in de gezondheidszorg zijn ‘voorbehouden’ aan bepaalde beroepsbeoefenaren. Onder deze zogenaamde ‘voorbehouden handelingen’ vallen bijvoorbeeld injecties geven, puncties uitvoeren en catheteriseren. Niet iedereen is zelfstandig bevoegd om een voorbehouden handeling uit te voeren. Ben je niet bevoegd maar wel bekwaam? Dan kun je in opdracht van een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar de handeling wel uitvoeren. VWS heeft een aantal informatieve overzichten gepubliceerd waarin wordt uitgelegd onder welke voorwaarde het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen mogelijk is.

Onduidelijkheden en misvattingen

Er bestaan diverse onduidelijkheden en misvattingen over de mogelijkheden die de opdrachtregeling biedt. Veel beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hebben vragen over de eisen die de Wet BIG stelt aan het opdragen en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Vragen als ‘Ben ik eigenlijk wel bevoegd om die handeling uit te voeren?' en ‘Mag ik een opdracht overdragen?’ en ‘Wanneer is iemand bekwaam?’. Deze onduidelijkheid is jammer want goed gebruik van de opdrachtregeling kan bijdragen aan meer werkplezier voor de zorgprofessionals, een efficiënte inzet van personeel (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) en meer tijd en aandacht voor de patiënt. Vooral nu er sprake is van een krappe arbeidsmarkt en een vergrijzende samenleving kan de opdrachtregeling uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat de opdracht en de uitvoering van de opdracht binnen de wettelijke voorwaarden plaatsvinden zodat de patiëntveiligheid goed geborgd blijft.

Uitleg over de mogelijkheden en voorwaarden

Recent is daarom in samenspraak met partijen uit het zorgveld een nieuwe uitleg uitgewerkt en gepubliceerd. De overzichten bevatten  informatie over de mogelijkheden en voorwaarden die gelden bij het in opdracht uitvoeren van voorbehouden handelingen.