Overeenstemming over overgangsregeling voor verpleegkundigen

In het wetsvoorstel BIG II is de nieuwe beroepstitel: ‘regieverpleegkundige’ opgenomen. Deze titel komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Hbo-opgeleide verpleegkundigen die in of na 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich straks na goedkeuring van de wet als regieverpleegkundige registreren in het BIG-register. Minister Bruins heeft deze week met alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar niet aan de nieuwe eisen voldoen.

Op rijksoverheid.nl is het persbericht en de kamerbrief van de minister over de overgangsregeling te lezen. Het wetsvoorstel en de overgangsregeling moeten nog verder uitgewerkt worden. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op zijn vroegst in juli 2020 in werking. Op dit moment is het nog niet mogelijk om BIG-registratie als regieverpleegkundige aan te vragen.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. De groep mbo/inservice-opgeleiden die geen verpleegkundige NLQF-6 gekwalificeerde vervolgopleiding hebben gedaan, vallen buiten het bereik van de overgangsregeling.

De overgangsregeling: Vijf jaar de tijd

Nadat de wet is ingegaan kunnen verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen zich wel meteen in het BIG-register registreren als regieverpleegkundige. Zij krijgen daarna vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. Hbo-opgeleiden moeten succesvol een toets afronden, mbo/inservice-opgeleiden met vervolgopleiding op NLQF-6-niveau moeten een aanvullend scholingsprogramma volgen. Hiermee tonen zij aan dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Hebben zij daarnaast in deze vijf jaar ook voldoende uren als regieverpleegkundige gewerkt, dan kunnen zij zich herregistreren als regieverpleegkundige.

Een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen

Minister Bruins geeft in het perbericht aan dat bij de beroepsgroep van verpleegkundigen al 40 jaar de wens leeft voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen en hun deskundigheidsgebieden. Achtergrond van deze wens is het feit dat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. Met het wetsvoorstel wil de minister ervoor zorgen dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn en waarvoor ze zijn opgeleid.


Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere uitwerking van het wetvoorstel en de overgangsregeling volgt meer informatie via onder andere deze website.