Herregistratie 2018

In 2018 hebben ongeveer 195.000 zorgverleners een oproep voor herregistratie ontvangen. Voor het overgrote deel bestond deze grote groep uit verloskundigen , fysiotherapeuten en verpleegkundigen. In totaal zijn er in 2018 circa 165.000 aanvragen voor herregistratie ontvangen. Volgens de laatste tussenstand zijn er zijn rond de 145.000 zorgverleners geherregistreerd en zijn er een kleine 30.000 doorgehaald.

Van de doorgehaalde zorgverleners hebben +/- 20.000 zorgverleners helemaal niet gereageerd op de oproep herregistratie. De overige doorgehaalde zorgverleners hebben aangegeven de registratie niet te willen verlengen, voldeden of niet aan de eisen voor herregistratie of hebben de aanvraag te laat ingediend. Een aantal aanvragen is nog in behandeling. Deze zorgverleners blijven in ieder geval geregistreerd totdat hun aanvraag is afgehandeld.

Terugblik & cijfers herregistratie 2018

Op de website is een uitgebreide rapportage over herregistratie in 2018 beschikbaar. Ook vindt u op de website een overzicht met het aantal geregistreerde zorgverleners per 5 februari per beroepsgroep.

Redenen om niet te herregistreren

Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd;
  • wonen en/of werken in het buitenland;
  • andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is. Bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie.