Bekend maken BIG-nummer

Update: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe uitwerking van de regelgeving. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit o.a. via deze website bekend gemaakt.

Op deze website vindt u ook het volledige bericht.

Oorspronkelijke tekst van dit bericht:

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. En als BIG-geregistreerde zorgverlener bent u snel vindbaar en zonder dat u verward wordt met een collega met eenzelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Wat betekent dit?

U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april uw BIG-nummer makkelijk en snel kan vinden. Worden uw naam en beroep op dit moment nergens bekend gemaakt, dan bent u na 1 april niet verplicht om het BIG-nummer bekend te maken. Uiteraard kunt u  het nummer ook verstrekken  wanneer iemand hiernaar vraagt.  

Waar moet het BIG-nummer vermeld worden?

U vermeldt het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken (indien van toepassing):

  • website(s) en andere digitale media;
  • briefpapier en e-mail ondertekening;
  • facturen;
  • in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld.

Zo snel als mogelijk

De verplichting geldt vanaf 1 april. Het vermelden van het BIG-nummer op websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media kan vaak eenvoudig en snel als het één BIG geregistreerde zorgverlener betreft. Sommige aanpassingen vragen wellicht wat meer tijd. Zo kan het aanpassen van facturen en websites van grote instellingen met veel BIG-geregistreerde zorgverleners wat meer tijd in beslag nemen. Voor deze zaken moet een plan gemaakt zijn om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wel te voldoen aan de verplichting. Voor voorbedrukt briefpapier geldt dat bestaande voorraden briefpapier eerst mogen worden opgebruikt.

Waarom deze verplichting?

Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidzorg. Het komt echter regelmatig voor dat een zorgverlener moeilijk op naam is terug te vinden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters al dan niet binnen hetzelfde beroep of bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam. Het BIG-nummer levert altijd direct de juiste uitkomst op.

Wie gaat controleren?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezicht houden op de verplichting en kan een bestuurlijke boete opleggen.

Waar kunt u uw BIG-nummer vinden?

In ‘Mijn-BIG-register’ kunt u uw eigen registratie en uw BIG-nummer vinden. U heeft hiervoor uw DigiD of uw BIG-login (als u in het buitenland woont) nodig. Uw BIG-nummer staat ook in het besluit dat u ontvangen heeft na goedkeuring van uw aanvraag tot (her)registratie in het BIG-register.

Ook in uw voordeel

Het BIG-nummer is een openbaar gegeven dat alleen betrekking heeft op uw BIG-registratie. Een geboortedatum maakt het zoeken in het register ook makkelijker, maar deze is vaak niet bekend bij patiënten of cliënten. En dit is in het kader van uw privacy ook niet wenselijk. Daarnaast zorgt het zoeken op BIG-nummer ervoor dat u niet verward kunt worden met een zorgverlener met een overeenkomstige naam en beroep. Communiceer daarom duidelijk uw BIG-nummer, zodat u direct en zonder verwarring vindbaar bent in het BIG-register.