Verbeteringen online aanvraag: directe koppeling met DUO en een uploadfunctionaliteit

Agelopen periode is er hard gewerkt aan nieuwe verbeteringen in de online aanvraagformulieren. Er is nu een directe koppeling met het diplomaregister van DUO en het is nu mogelijk om bepaalde documenten te uploaden. Met deze nieuwe functionaliteiten hopen wij het aanvragen van een BIG-(her)registratie weer iets makkelijker gemaakt hebben.

Koppeling met het diplomaregister

Voor nieuwe inschrijvingen is er een rechtstreekse koppeling met DUO voor het aanleveren van Nederlandse diploma’s. De meeste pas afgestudeerden zien straks in het digitale aanvraagformulier op ‘mijn BIG-registratie’ direct of hun diploma is opgenomen in het diplomaregister. Is dit het geval, dan kan het diploma geselecteerd worden en wordt het diploma rechtstreeks in het diplomaregister gecontroleerd. De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van gewaarmerkte papieren kopieën is dan voor de meeste aanvragers voorbij

Documenten uploaden

Het wordt daarnaast mogelijk om bepaalde documenten te uploaden bij de aanvraag. Waar voorheen alle bewijsstukken voor herregistratie per post aangeleverd moesten worden, kan nu een deel van deze documenten worden geüpload in ‘Mijn BIG-register’. Documenten waarvan de echtheid via bijvoorbeeld een waarmerk moet worden vastgesteld, moeten nog wel per post worden aangeleverd.

Eerder doorgevoerde verbeteringen

De afgelopen periode hebben we al meer verbeteringen doorgevoerd waarmee het doen van aanvragen vereenvoudigd is. Eerst kwam er een nieuwe versie van het online aanvraagformulier voor BIG-registratie beschikbaar. Vervolgens was ook het online aanvraagformulier voor herregistratie aan de beurt. Alle vragen en de toelichtingen zijn tegen het licht gehouden, verduidelijkt en waar nodig aangevuld. Ook is de aanvraag vereenvoudigd en opgedeeld in logische en overzichtelijke stappen en is de overstap gemaakt naar nieuwere technologie.