Bachelor Medisch Hulpverlener kan tijdelijke registratie aanvragen

Bent u een afgestudeerde Bachelor Medisch Hulpverlener, dan kunt u vanaf 1 oktober 2018 een tijdelijke registratie in het BIG-register aanvragen. Vanaf 1 januari 2019 zijn de registraties geldig en zichtbaar. Wanneer het experiment geslaagd blijkt, wordt de BMH als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register.

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel. Ga voor actuele informatie naar het nieuwsbericht ‘Besluit over experimenteerberoep BMH’.

Aanvragen registratie

Op deze website vindt u informatie en uitleg over het regelen van uw registratie. U start uw aanvraag direct via ‘Mijn BIG-register’.

Vraag op tijd aan!

De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag heeft in sommige situaties een doorlooptijd van acht weken. Zonder BIG-registratie mag u na 1 januari 2019 niet meer zelfstandig de handelingen die aan de BMH’er zijn voorbehouden verrichten. Ook mag u na 1 januari 2019 uw beroepstitel (Bachelor Medisch Hulpverlener) alleen nog gebruiken als u hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

DigiD en kosten registratie

Voor een registratie heeft u uw DigiD nodig. Woont u in het buitenland, dan kunt u een BIG-login aanvragen. Voor een BIG-registratie betaalt u 85 euro. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra uw aanvraagformulier en de betaling binnen zijn.

Experimenteerberoepen

De BHM is een van de experimenteerberoepen (artikel 36a beroepen). Deze beroepen worden voor een periode van vijf jaar geregistreerd. Aan een experimenteerberoep wordt voor deze periode bepaalde zelfstandige bevoegdheden toegekend. Dit betekent dat de beroepsbeoefenaar in deze periode bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig mag verrichten.

Wanneer blijkt dat de registratie zorgt voor effectieve (patiënttevredenheid) en efficiënte (zorgtaken worden door de juiste professional uitgevoerd) zorg , dan wordt het experimenteerberoep als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt er aan het beroep definitief zelfstandigheid bevoegdheid toegekend. Blijkt uit het experiment dat er toch onvoldoende meerwaarde is, dan vervalt de registratie in het BIG-register.

Voor alle experimenteerberoepen geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • zich moeten registreren in het tijdelijk experimenteerregister;
  • vallen onder het tuchtrecht;
  • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

De BMH als experimenteerberoep

De BMH`s zijn al sinds 1 mei 2017 een experimenteerberoep. Tijdelijke opname in het BIG-register was toen echter nog niet ingesteld.  Deze zorgverleners staan daarom niet tot 1 januari 2023 tijdelijk geregistreerd, maar tot 1 mei 2022.

De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.