Zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruno Bruins (Medische zorg) om mondhygiënisten vanaf medio 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven.
Het gaat om een experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen dan zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen. Tijdens en na afloop van het experiment wordt geëvalueerd of de taakherschikking inderdaad leidt tot een betere capaciteitsverdeling in de mondzorg.

Big–registratie

Mondhygiënisten kunnen naar alle waarschijnlijkheid vanaf medio 2020 geregistreerd worden in het BIG-register als nieuw beroep: ‘geregistreerd-mondhygiënist’. Wanneer het experiment geslaagd blijkt, dan wordt de geregistreerd-mondhygiënist als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register en wordt daarmee definitieve zelfstandigheid toegekend aan de geregistreerd-mondhygiënist. Is dit niet het geval, dan vervalt de registratie van de geregistreerd-mondhygiënisten in het BIG-register. 

Registratie aanvragen

Op dit moment kunnen mondhygiënisten nog geen aanvraag tot tijdelijke BIG-registratie indienen. Vanaf begin 2020 komt er meer informatie beschikbaar over het indienen van de aanvraag voor registratie.