Maatregelen Wet BIG

Iedereen kan nagaan aan welke zorgverleners een maatregel of bevel is opgelegd op grond van de Wet BIG.

Onderstaand een overzicht van:

  • Maatregelen opgelegd door een tuchtcollege voor de gezondheidszorg of door het College van Medisch Toezicht.
  • Maatregelen die verwerkt zijn op grond van maatregelen die door een rechter in het buitenland zijn opgelegd.
  • Bevelen die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn opgelegd.
  • Maatregelen die door de Nederlandse strafrechter zijn opgelegd.

Bekijk het overzicht van zorgverleners(PDF | 664kB) aan wie een maatregel of bevel is opgelegd.

Het BIG-register werkt hard aan de samenwerking met andere Europese landen als het gaat om het uitwisselen van opgelegde tuchtmaatregelen aan zorgverleners.

Er zijn drie landen die net als Nederland een openbaar overzicht hebben van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd.

BIG-register