BIG-registratie voor zorgverleners

 1. Hoe lang blijft mijn BIG-registratie geldig?
 2. Moet ik mijn adreswijziging aan het BIG-register doorgeven?
 3. Wanneer kan ik me als psychotherapeut inschrijven in het BIG-register?
 4. Wat betekent BIG in de ‘Wet BIG’?
 1. Hoe lang blijft mijn BIG-registratie geldig?

  De BIG-registratie is beperkt geldig. U moet elke 5 jaar aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet. U ontvangt hiervoor een oproep van het BIG-register. Lees meer over het bepalen van uw herregistratiedatum.

  Let op: Zorgverleners met een oud diploma moeten naast de voorwaarden voor inschrijving in het BIG-register ook rekening houden met herregistratie. De datum op uw diploma, verklaring van vakbekwaamheid of erkenning van beroepskwalificaties is hierbij een belangrijk gegeven. 5 jaar na deze datum moet u namelijk voldoen aan de voorwaarden voor herregistratie, ook als u pas net bent ingeschreven in het BIG-register. Zowel aan het inschrijven in het BIG-register, als aan herregistratie, zijn kosten verbonden. Neem contact op met de BIG-informatielijn. Zij kunnen u adviseren over uw specifieke situatie.

  Naar boven
 2. Moet ik mijn adreswijziging aan het BIG-register doorgeven?

  Nee, wij krijgen uw persoonsgegevens door via de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA). U hoeft niet apart een adreswijziging op te sturen. Controleert u enkele weken na uw verhuizing of uw nieuwe adres door de BRP goed is verwerkt.

  Nederlandse adressen uit de BPR worden overgenomen in het BIG-register. Buitenlandse adressen niet. Woont u in het buitenland? Stuur dan een e-mail naar info@bigregister.nl met uw buitenlandse adres. Zodra u zich weer bij een Nederlandse gemeente inschrijft ontvangt het BIG-register uw adresgegevens weer via de BPR.

  U kunt ook een correspondentieadres opgeven. Heeft u een correspondentieadres ingevuld, dan sturen wij de post naar dit adres, ook als het BPR-adres anders is. Controleer zelf of uw meest actuele (correspondentie) adres bij ons bekend is.

  Naar boven
 3. Wanneer kan ik me als psychotherapeut inschrijven in het BIG-register?

  Als psychotherapeut kunt u zich inschrijven in het BIG-register als u voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. U moet uw diploma psychotherapie behaald hebben aan een door de minister erkende opleidingsinstelling.

  Registratie op basis van diploma’s behaald aan andere opleidingsinstellingen is niet mogelijk.

  Erkende opleidinginstellingen:

  1. Stichting Postdoctorale ggz-opleidingen Amsterdam/RINO Noord-Holland: www.rino.nl

  2. Samenwerkingsverband Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale ggz-opleidingen regio Oost-Noord Nederland: www.psy-opleidingen.nl

  3. Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam: www.rinogroep.nl

  4. RINO Zuid-Nederland: www.rinozuid.nl

  5. Samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale ggz-opleidingen regio Oost-Nederland (SPON): www.spon-opleidingen.nl

  6. Stichting PDO-GGZ Utrecht: www.rinogroep.nl

  Het kan zijn dat andere landen een Nederlands diploma erkennen dat is behaald aan een niet erkende opleidingsinstelling. Op grond van zo’n buitenlandse erkenning kunt u zich niet inschrijven in het BIG-register.   

  Buitenlands diploma

  Wie in het buitenland een opleiding psychotherapie heeft gevolgd, moet een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen. Dat betekent dat wij uw diploma toetsen aan de Nederlandse opleidingseisen.

  Geen automatische erkenning

  Binnen de Europees Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen. Dit betekent onder andere dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.

  Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat houdt geen verband met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.   

  Titelgebruik

  De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren. Onder een daarop gelijkende benaming valt ook de vertaling van de titel psychotherapeut in een andere taal. Zonder BIG-registratie is het dus verboden om bijvoorbeeld de titel 'psychotherapist' te voeren.

  Naar boven
 4. Wat betekent BIG in de ‘Wet BIG’?

  BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

  De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en biedt patiënten bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.

  Naar boven
BIG-register