BIG-registratie voor werkgevers

  1. Wat heb ik als werkgever te maken met het BIG-register?
  1. Wat heb ik als werkgever te maken met het BIG-register?

    Als werkgever moet u zorgen voor gekwalificeerd personeel. Voor acht beroepen is er een BIG-register.  U kunt het BIG-register raadplegen en zo eenvoudig vaststellen of een zorgverlener inderdaad over het juiste diploma beschikt en of hij bevoegd is volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Zie ook de rechten en plichten die zijn verbonden aan inschrijving in het BIG-register.Naar boven
BIG-register